เตาเผาอุณหภูมิสูง

เตาเผาอุณหภูมิสูง


เตาเผาอุณหภูมิสูง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเผาวัสดุ ใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง โดยใช้แท่งวัสดุให้ความร้อน (Heating Element) เปลี่ยนกระแสไฟฟ้าให้เป็นความร้อน จึงปราศจากสิ่งเจือปนที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ในการเผานี้จะไม่มีเปลวไฟ ไม่มีควัน เรียกสภาวะการเผาแบบนี้ว่า การเผาสันดาปสมบูรณ์ (Oxidation Conduction) ใช้หลอมโลหะ หรือทําให้วัสดุร้อนเพื่อเปลี่ยนรูปร่าง หรือ ให้ได้คุณสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีตามต้องการ  เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบที่ไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก โดยสามารถปรับบรรยากาศภายในเตาได้ตามต้องการ ได้แก่ ในบรรยากาศปกติ อาร์กอน และไนโตรเจน สามารถเผาได้สูงสุดที่อุณหภูมิ 1400 องศาเซลเซียส, 1500 องศาเซลเซียส, 1700 องศาเซลเซียส และ 1800 องศาเซลเซียส

เตาเผาอุณหภูมิสูงใช้สำหรับเตรียมชิ้นงานเซรามิกโดยการเผาให้แห้งให้ได้ชิ้นงานเป็นของแข็งหรือเป็นผง สำหรับงานประเภทแก้ว เมื่อให้ความร้อนสูงจะทำให้เกิดการหลอมตัวเกิดเป็นเฟสของเนื้อแก้วขึ้น (Vitrification)  และทำให้ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง สำหรับโลหะเผาเพื่อได้ให้เฟส โครงสร้าง หรือสมบัติตามที่ต้องการ นอกจากนี้ยังสามรถใช้ในงานอื่นที่ต้องการความร้อนสูง

เตาเผาอุณหภูมิสูง, เตาเผาสำหรับห้องปฏิบัติการ,
เตาอบงานอุตสาหกรรม
โปรเกรสอีเล็คโทรนิค บจก.เตาเผาอุณหภูมิสูง


ท่านสามารถค้นหาสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ www.thailandpocketpages.com
โปรเกรส อีเล็คโทรนิค 
เตาเผาสำหรับห้องปฏิบัติการ
ผลิตเตาอบ
ออกแบบเตาหลอม
             โปรเกรส อีเล็คโทรนิค ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2509 โดย คุณชวลิต อาชานานุภาพ ทางห้างฯ ดำเนินธุรกิจ ออกแบบ ผลิตตู้อบ ผลิตเตาเผา ออกแบบเตาเผางานอุตสาหกรรม เตาอุณหภูมิสูง เตาหลอมสำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม และ ห้องปฎิบัติการตามความต้องการใช้งานของลูกค้า

             โปรเกรส อีเล็คโทรนิค เป็นโรงงานแรกในประเทศที่ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 เวอร์ชั่น 2008 ในทุกกิจกรรม จาก บ. เอส จี เอส (ประเทศไทย) จก. และ สำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยระบบงาน (NAC) รวมทั้งได้รับการคัดเลือกให้ใช้สัญลักษณ์ตราสินค้าไทย (THAILAND BRAND)จาก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

           โปรเกรส อีเล็คโทรนิค เชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต ตู้อบแห้ง เตาอบระบบลมร้อน เตาเผาอุณหภูมิสูง เตาหลอมโลหะ หลากหลายขนาด และ รูปแบบตามความต้องการของลูกค้า สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม และ ห้องปฏิบัติการ

นอกจากนี้ ทางห้างฯ มีบริการตู้อบ เตาเผาสำหรับ ทดสอบผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ก่อนการออกแบบ เตาอบงานอุตสาหกรรม และบริการสอบเทียบ ด้านอุณหภูมิห้องอบ ชุดอ่านค่าอุณหภูมิ และ เทอร์โมคัปเปี้ล

สนใจติดต่อ
โปรเกรสอีเล็คโทรนิค บจก. 
212/7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
เบอร์โทรศัพท์ +66 2970 8938, +668 1915 2178
Fax. +66 2552 4563
Email. info@progresselec.com
cddryer.thailandpocketpages.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *